Poniedziałkowy tekst dykcyjny

Dziś ćwiczymy spółgłoski wargowe w wygłosie:

Ab-bab-ap-pap-aw-waw-af-faf-am-mam
Eb-beb-ep-pep-ew-wew-ef-fef-em-mem
Yb-byb-yp-pyp-yw-wyw-yf-fyf-ym-mym
Ib-bib-ip-pip-iw-wiw-if-fif-im-mim
Ob-bob-op-pop-ow-wow-of-fof-om-mom
Ub-bub-up-pup-uw-wuw-uf-fuf-um-mum
Ąb-bąb-ąp-pąp-ąw-wąw-ąf-fąf-ąm-mąm
Ęb-bęb-ęp-pęp-ęw-węw-ęf-fęf-ęm-męm

Bab-gap-łeb-lep-ryb-łyp-gib-kip-bob-kop-bub-kup
Paw-paf-zew-szef-zyw-syf-piw-pił-łow-sof-suw-huf
Dam-dem-dym-kim-dom-kum-dąm-bęm
Dąb-kąp-sąw-sąf
Ręb-sęp-węw-sęf
Komu się udało przebrnąć?:)