Poniedziałkowy tekst dykcyjny

Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Drachcedroni. 
Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi. 
Poznali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi. Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką …

Poniedziałkowy tekst dykcyjny Read More »