Środowe ćwiczenie wokalne od VoiceON

Cel: wzmocnienie dźwięku w okolicach c5 na głosce O
Jeśli chcesz utrzymać mocne Overdrive\’owe głośne brzmienie na wysokości c5, gdzie w słowie piosenki, którą ćwiczysz
znajduje się głoska O, spróbuj na dźwięku g4 uzyskać centrum trybu Overdrive śpiewając najpierw samogłoskę O tak, aby pokazywać górne zęby trzonowe. Po trzykrotnym powtórzeniu zmieniaj wysokość o półtonu aż dojdziesz do granicy c5 dla mężczyzn i d5 dla kobiet.Im wyżej tym bardziej koncentruj się na trzonowcach i pilnuj dużej głośności.
Kiedy poczujesz się pewnie, zaśpiewaj powyższą metodą konkretne słowo z piosenki, które zawiera głoskę O. Powtórz je i wprowadź następnie do pełnej frazy.