Późnoponiedziałkowe ćwiczenie dykcyjne ;)

Doskonalenie głoski b
Czytaj starannie i przesadnie artykulacyjnie

Bies babę bajdurzy

Biodrzy się biesiada
Bies babę boryka
Brwiście i barczyście
Bies babę bajdurzy
Będziesz miała bursztyn bystry
Brzaskiem ubarwiony
Brzozy białe w borze
Brzoskwinię obsiędą
Nie broń ty mi babi ducha
Broń cię Boże nie broń
Będę miała bledzin syna brukiew i bękarta
Bitny będzie pitny będzie
A bodaj cię babo bocian błocił w bruzdach
Biodrzy się biesiada
Biesi się pagórzy