Poniedziałkowy tekst dykcyjny

 

Dziś do trenowania głoska ,,ż\’\’ w różnych kombinacjach:

 

Żba-bża, żbe- bże, żby-bży, żbi –bżi, żbo-bżo, żbu-bżu, żbą-bżą, żbę – bżę

Żma-mża- żme-mże, żmy-mży, żmi-mżi, żmo-mżo,żmu-mżu, żmą-mżą, żmę-mżę

Żwa-wża, żwe-wże, żwy-wży, żwi-wżi, żwo-wżo, żwu-wżu, żwą-wżą, żwę-wżę

Żda-dża, żde-dże, żdy-dży, żdi-dżi, żdo-dżo, żdu-dżu, żdą-dżą, żdę-dżę

Żdza-dzża, żdze-dzże, żdzy-dzży, żdzi-dzżi, żdzo-dzżo, żdzu-dzżu, żdzą-dzżą, żdzę-dzżę

Żna-nża, żne-nże, żny-nży, żni-nżi, żno-nżo, żnu-nżu, żną-nżą, żnę-nżę

Żła-łża, żłe-łże, żły-łży, żłi-łżi, żło-łżo, żłu-łżu, żłą-łżą, żłę-łżę

Żga-gża, żge-gże, żgy-gży, żgi-gżi, żgo-gżo, żgu-gżu, żgą-gżą, żgę-gżę