Ćwiczenie dykcyjne

Doskonalimy dykcję:
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu
Klaszczą kleszcze na deszczu
Szepcze szczygieł w szczelinie
Szczeka szczeniak w Szczuczynie,
Piszczy pszczoła pod Pszczyną
Świszcze świerszcz pod leszczyną,
a trzy pliszki i liszka
taszczą płaszcze w Szypliszkach.
Trzódka piegży drży na wietrze,
Chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,
Wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze,
Drepcząc w kółko pośród gąszczy.
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe nóżki
– różdżka nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała.
– Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki!