Analiza wokalu na sobotę

Pod lupą dzisiaj znajdzie się czarnoskóra wokalistka Jennifer Hudson w utworze Over the rainbow. Jest ona mistrzynią twangu inaczej przydźwięku który nadaje wyrazistość i jasność barwie głosu i stanowi jakby grubszy kontur dźwięku, jeśli przyjmiemy
na chwile że dźwiek staje się obrazem . To co słyszymy to naprzemienna wędrówka głosem poprzez delikatny neytralny tryb po bardzo jasny prawie że metaliczny tryb jak metal like neutral, aż po pełometaliczne dźwięki w Ovedrive i Edge. Posłuchajcie przykładów: Neutral: 0:37, 1:15, 1:47, 2:11-2:13, Metal like neutral: 1:51, 2:10, 2:25 Overdrive 0:21-0:24 jasna barwa, 0:27-0:29, 1:46, 2:30-2:34 Edge: 2:15-2:17, 3:15 Na szczególną uwagę zasługuje efektowna wspinaczka dźwięków od średniej do wysokiej partii głosu ( 3:10-3:15 ) gdzie począwszy od ciemnego overdrive poprzez jasny, aż do trybu edge, wokalistka płynnie transponuje ustawienia wokalne. I na deser efekty…oczywiście mnóstwo vibrato i ozdobników lecz na końcu utworu takže efekt zwany w terminologii CVT rattle 3:17,3:20, 3:22, 3:49. Często występuje wśród wokalistów czarnoskórych jako narzędzie szczególnej ekspresji. Posłuchajcie zwlaszcza wśród wykonawców muzyki gospel czy soul.