Analiza wokalu na sobotę

Skoro pojawił się już ostatnio temat vibrata i muzyki klasycznej dziś wsłuchamy się bliżej w
klasyczne brzmienie wokalne na przykładzie Luciano Pavarottiego. Dominującym trybem w tym
wykonaniu La donna mobile jest Overdrive. Wszystkie głoski E/O są wyraźnie nasycone dźwię-
kiem i posiadają niezwykłą moc oraz nośność. W przypadku innych głosek I/Y/U tu pojawia się
ustawienie Curbingowe lecz ponieważ artysta śpiewa z przyciemnioną barwą granice między
poszczególnymi trybami zamazują się i trudno jest rozpoznać konkretny moment przejścia.
Zdecydowanie wyraźniej brzmi edge w wysokiej partii głosu który penetrującym ucho dźwiękiem
i wzrostem głośności słyszymy np. 2:04-2:07. lub 1:56. Pośród efektów dominuje zdecydowanie
vibrato oraz w zakończeniu ornamentacja.